T-DJ TEAM  (previous edition 2022/23)

Po hiszpańsku na takie osoby mówi się: PERSONAJE - osobowość (i charakterek ;)). Na pewno ją znasz, nawet jeśli ona jeszcze nie zna Ciebie. Znana z tradycyjnych tand i rockowych cortin. Jedyna Kobieta w zespole DJskim, ale też ma ...

In Spanish, for such people say: PERSONAJE - personality (and character ;)). You surely know her, even if she doesn't know you yet. Known for traditional tandas and rock style cortinas. The only woman in the DJ team, but she also has ...

Pasquale Lomasto Di Maio (Italy)

Włoch z krwi i kości, albo gra na milongach, albo tańczy, albo kręci pizzę. Gorący jak piec do pieczenia! codziennie w swojej pizzerii wypieka najlepsze margharity i inne takie, a w lokalu cały czas gra tango. wyobrażacie sobie, jakie muszą być pizze przygotowywane przy takiej muzyce? U nas serwować będzie najlepsze tandy i przywiezie trochę południowego słońca.

Flesh and blood Italian, either plays the milongas, or dances or makes pizza. Hot as a baking oven! Every day he bakes the best margaritas and other such in his pizzeria, and in his place is always tango on the speakers... can you imagine what pizzas must be prepared with such music? This time he will serve the best tandas and italian sun.

Ondřej Tango (Czech Republic)

Przyjedzie na pewno w towarzystwie. W kompanii z dobrą energią, niespożytymi siłami i oczywiście herbatką. Lubimy go za wszystkie trzy towarzyszki.

He will definitely come accompanied. In a company with good energy, inexhaustible strength and of course tea. We like him for all three companions.

Ayad Zia (Canada / Poland)

Najbardziej szczery uśmiech polskiego tanga. Na takiej imprezie nie może go zabraknąć! Ani jego smakowitych tand.

The most sincere smile of the Polish tango. He cannot be missed at such an event! Nor his tasty tandas.

Niektórzy potrzebują pseudonimów artystycznych, czy zmiany nazwiska, żeby być oryginalnym. On nie musi. Od początku do końca jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Sam o sobie mówi zresztą, że jest bardziej dealerem niż DJem... A to zobowiązuje! Będzie więc dealował na Sylwestra przed Wami.

Some people need an artistic nickname or a name change to be original. He does not have to. From start to finish, he is special and unique. Besides, he says about himself that he is more a dealer than a DJ ... it obliges! so he will be dealing on New Year's Eve.

Foto w nagłówku: Sala Redutowa. Źródło: https://www.facebook.com/salaredutowa